Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik w gr. I

  1. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zaszły w przyrodzie.
  2. Oglądanie drzew znajdujących się w parku, zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody.
  3. Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach pod opieką osoby dorosłej.
  4. Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
  5. Wycieczka na skrzyżowanie, obserwacja znaków drogowych i ruchu ulicznego.

Wiersz miesiąca:

„WIEWIÓRECZKA RUDA”- Iwona Salach

Wiewióreczka ruda
Oczkiem sobie mruga
Damy jej orzechy
Może przyjdzie tutaj.
Ma rudy ogonek
oczka jak węgielki,
A na uszkach śmieszne
Czerwone pędzelki.

Piosenka miesiąca:

JESIENNE CZARY

Pada deszczyk kap, kap, kap.
O parapet stuk, stuk, stuk.
W szybkę dzwoni dzyń, dzyń, dzyń
Żeby raźniej było mi.

Wieje wietrzyk fiu, fiu, fiu,.
Liście tańczą szu, szu, szu.
Wszystko tu wiruje,
Bo jesień czaruje.