Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc VI 2017 grupa III

  1. Kształtowanie u dzieci tolerancyjnych zachowań i postaw, dostrzeganie potrzeb innych, budowanie empatii na podstawie zabaw.
  2. Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas letniego wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  3. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań. Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
  4. Ukazanie barw natury, przyjemności korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, zachęcanie do obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

Wiersz miesiąca: ,,Lato” M. Frączak

Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące,
będziemy się bawić na zielonej łące.
Pogramy w piłeczkę albo w chowanego,
odwiedzimy na wsi dziadka kochanego.

Pojedziemy w góry, by szlaki zdobywać,
a potem nad morze troszeczkę popływać.
Odkryjemy miejsca dotąd nam nieznane,
dobrze, że już przyszło lato ukochane.

Piosenka miesiąca: ,,Daj mi rękę tato”

1. Daj mi rękę, tato, już na dworze ciemno,
a ja się nie boję, bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów nic sobie nie robię,
strachy uciekają, gdy jestem przy tobie. Ref. Tato, tato, jak to dobrze, że
jesteś zawsze blisko i że kochasz mnie.
Tato, tato, nigdy nie smuć się
2. Codziennie jesteśmy na długim spacerze i pamiętaj przecież ja też kocham cię.
już mnie nauczyłeś jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze nauczysz wszystkiego,
co mądre i dobre i cieszę się z tego. Ref. Tato, tato, jak to dobrze, że…

3. O moich marzeniach nie powiem nikomu:
chciałabym mieć tatę przez cały dzień w domu,
żeby ważne sprawy na później zostawił
i żeby się głośno śmiał i ze mną bawił.