zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2016 gr II

  1. Nabieranie samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas  ubierania się i spożywania posiłków).
  2. Kształcenie umiejętności autoprezentacji, uczenie otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
  3. Poznanie znaczeń słowa: ziemia, dostrzeganie podstawowych elementów na globusie, uczestniczenie w organizacji kącika badawczego.
  4. Kształtowanie świadomości narodowej, poznanie symboli narodowych i dostrzeganie charakterystycznych elementów krajobrazu Polski.

Wiersz miesiąca:

Skarby Ziemi – Ewa Kozyra-Pawlak

Czy skarb można znaleźć

w Ali Baby jaskini?

Może na dnie morza

zatopiony w skrzyni?

Pewnie trzeba szukać

w wykopie głębokim?

Nie! Skarby prawdziwe

widać gołym okiem.

Skarby najpiękniejsze

(udowodnić komuś?)

są właśnie na Ziemi –

w naszym wspólnym domu:

morza, góry, lasy,

chmury i śnieg z deszczem,

kwiaty, koty, ptaki…

czy wyliczać jeszcze?

Piosenka miesiąca:

Cztery żywioły:
Ogień grzeje, ogień świeci,
Jest bezcennym darem.
Lecz, gdy ognia jest za wiele
Grozi nam pożarem.

Ref.
Ogień grzeje, grzeje.
Woda płynie, płynie.
Wiatr zawieje, wieje.
Ziemia dżemie, dżemie.

Cztery są żywioły.
Moc ogromna mają.
Choć bywają bardzo groźne.
Chętniej pomagają.

Woda płynie, woda ciecze.
Suną po niej łodzie.
Lecz, gdy wody jest za wiele.
Grozi nam powodzią.

Ref.
Ogień grzeje…

Dookoła nas powietrze,
którym oddychamy.
Gdy powietrze w wiatr się zmienia
straszy huraganem.

Ref.
Ogień grzeje…

Ziemia leży pod stopami.
Wielka moc w nie dżemie.
Lecz, gdy ziemia się obudzi
Straszy nas trzęsieniem.

Ref.
Ogień grzeje…