Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2017 w grupie I (3-latki)

1..Poznanie przedszkola, sali zabaw, oraz innych miejsc, takich jak: łazienka, szatnia oraz plac zabaw.
2.Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek , kącików zainteresowań), umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką.
3.Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami.
4.Kształtowanie umiejętności informowania opiekunów o własnych potrzebach i problemach.
5.Poznanie kodeksu zachowania ilustrowanego obrazkami (kulturalne jedzenie, toaleta, wspólna zabawa).

Wiersz miesiąca: ,,Dzieci w przedszkolu”, B. Forma

Krzyś i Marysia
wybrali dzisiaj
do swej zabawy
lalkę i misia.

Już po dywanie
mkną samochody
zaraz się zaczną
wielkie zawody.

Na spacer lalki
zabrała Zosia
razem z nią idzie
mała Małgosia.

Książki w kąciku
Kamil układa,
dzielnie mu w pracy
Ola pomaga.

Piosenka miesiąca: ,,Miś różowy”

Miś różowy, miś pluszowy
zbuntował się dziś.
Chce iść także do przedszkola,
tak jak chodzi Krzyś.
Wziął Krzyś misia w obie rączki:
„Po co pójdziesz tam?”
– „Będę bawił się wesoło
i nie będę sam”.
„Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę cię dziś”.
– I tak zaczął do przedszkola
chodzić z Krzysiem miś.