Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2018 gr. IV

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

1. Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych

i ich przestrzeganie.

2. Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu na drodze.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, określanie pogody i charakterystycznych cech dla tej pory roku.

4.  Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

Piosenka m-ca: ,,Niteczja do niteczki”

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka !
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień u nas już mieszka !

Ref.: I wirujemy …

Wiersz m-ca:  ,,Przejście przez ulicę”

W dużym mieście wielki ruch
samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być
musisz o ty wiedzieć:

Przez ulicę można przejść
tylko w takim miejscu
gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.

To czerwone woła STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź
możesz przejść bezpiecznie.

Zapamiętaj jeszcze to
gdy po miesicie chodzisz,
musisz pod opieką być
dorosłej osoby!