Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń 2017r.

1.Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.
2.Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.
3.Utrwalenie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.
4.Wdrażanie dzieci do posługiwania się i konstruowania zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów:”dziś”, „jutro”, „wczoraj”
5.Kształtowanie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
6.Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.

Piosenka miesiąca”Babciu, dziadku-kocham Was”
1. Babcia jest jak dobra wróżka,
zawsze uśmiech ma na twarzy,
najpiękniejsze czyta bajki,
pyszne naleśniki smaży!
Ref. Dziś piosenkę dla was mam
i całusa chętnie dam!
Z wami słodko mija czas.
Babciu, dziadku- kocham was!/bis

2.Z dziadkiem mogę majsterkować,
albo wybrać się na grzyby…..
O kosmosie mi opowie i nauczy łowić ryby!
Ref.Dziś piosenkę….

Wiersz miesiąca:
M.Brykczyński”Wierszyk dla Babci i dziadka”

Kochani, dziś okazja rzadka,
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie, jest ich razem czworo,
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata,
a wasza mama bez swych lalek
Do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się dziećmi swoich dzieci
I myślą, widząc ich gromadkę,
Że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać,
Czym są dla dziadków ich wnuczęta.
I pięknej szansy nie przegapcie:
Kochajcie dziadków swych i babcie!