Zanierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiàc Wrzesień 2017r.w gr.V

1.Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy, rozumienie konieczności przestrzegania umów.
2.Poznanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
3.Uwrażliwienie na piękno wybranych regionów Polski oraz własnej miejscowości.
4.Zaznajomienie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego,rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych
5.Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw
6.Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez” autoprezentacjè” na forum grupy(wyjście na środek, przedstawienie siè,opowiedzenie o sobie kilku słów).

Wiersz:Natalia Usenko
„Wiersz przedszkolaka”

Rano idę do przedszkola!

Zawsze kapcie zmieniam w szatni

i do sali szybko pędzę,

bo nie lubię być ostatni!

W sali mnóstwo jest zabawek,

papier, kredki…A w łazience

mam swój ręcznik i szczoteczkę

– zęby myję tu i ręce!

Bawię się na placu zabaw,

jem w jadalni podwieczorek.

Ooo… już przyszła po mnie mama!

Hura! Biegnę po swój worek!

Poosenka”Przedszkole drugi dom”
I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref.:Ja chodzę…