Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień gr. II

1. Podawanie informacji o sobie:

  • swojego imienia, nazwiska
  • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć
  • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

  • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

3. Środki transportu:

  • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
  • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków
  • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego

4. Poznajemy przyrodę:

  • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
  • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach
  • wyjaśnienie znaczenia słowa sad

 

Wiersz miesiąca: ,,Wrzesień” J. Ficowskiego

Jeszcze lato nie odeszło a już jesień bliska.

Wrzesień milczkiem borowiki

skrył we wrzosowiskach.

Na polany rude rydze stadkami wygonił

i rumiane jabłka strąca raz po raz z jabłoni.

Jeszcze słońce o południu tak potrafi przypiec,

jakby to nie wrzesień rządził, lecz upalny lipiec.

Ale już chłodniejsze noce, niż bywało w lecie.

Liściom – żółknąć czas,

a ptakom za morze odlecieć.

 

Piosenka miesiąca: ,,Już owoców pełen kosz”

1. Hula w polu psotny wiatr,
I jabłonią trzęsie.
A z jabłoni jabłek grad
Szur, szur przez gałęzie!

Ref. Już owoców pełen kosz,
Mienią, mienią się barwami.
Te owoce smaczne są
Zjedz je, zjedz je razem z nami!

2. Kiedy w polu wicher dmie,
Pójdę pod jabłonie.
I nastawię ręce dwie
Hop, jabłuszko w dłonie!

3. Jabłka, co czerwienią lśnią
Do domu zaniosę.
I sałatkę zrobię z nich.