Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie III „Tropiciele”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawow lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w. Kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, […]