INFORMACJA

Dnia 28.09.2022 o godzinie 10.00 odbędzie się teatrzyk Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewiczapt. „Achh, ta Pipi” w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Cena teatrzyku wynosi 25 zł. Płatność i zapisy u nauczycieli danej grupy.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.09.2022 o godzinie 15.30 w Miejskim Przedszkolu nr 1 odbędzie się ogólne spotkanie rodziców, po czym nastąpi spotkanie rodziców w poszczególnych oddziałach z wychowawcą danej grupy

Więcej o: Opłaty za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie

Od 1 września 2018 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uległa zmianie. Opłata jest uiszczana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,za który jest wnoszona ( przykładowo za m-c wrzesień opłaty dokonują Państwo do 15 października).Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8ºº – 13ºº jest bezpłatny (realizacja podstawy programowej), […]

Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Szczegółowe informacje dla kandydatów udzielane są w sekretariacie w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 16 6329360).