Więcej o: Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy Dziecięcy Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).  Podkarpacki Kurator OświatyMałgorzata Rauch

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022 w grupie I „Skrzaty”

1.Zapoznanie z pracą krawcowej, zwrócenie uwagi na przybory potrzebne do jej pracy. 2.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat. 3.Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny.Zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody,zapoznanie z przysłowiem ludowym „W marcu jak w garncu”. 4.Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, uważne słuchanie piosenek. 5.Zapoznanie z wybranymi wczesnowiosennymi kwiatkami rozwijanie mowy i […]

Zamierzenie dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022 w grupie III „Tropiciele”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: rozwijanie mowy i myślenia; doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych; rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej; doskonalenie motoryki małej; rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia; rozwijanie umiejętności korzystania z mapy; rozpoznawanie oznak wiosny; doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji; wypowiadanie się na dany temat; sprawność manualna; zapoznanie z tradycją […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2022r.w grupie II,,Smyki”

1. Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej. 2.Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu. 3.Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. 4.Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,rozwijanie orientacji w przestrzeni i […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus, […]