Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”

Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Wiosna wokół mnie” 26 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”.   Cele konkursu: kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Konkurs […]

Lista dzieci przyjętych do MP1 na rok szkolny 2022/2023

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 1.04.2022r. w MP1 po przeanalizowaniu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2022, po przeliczeniu wniosków zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego i ich analizie ustaliła liczbę dzieci przyjętych do przedszkola w I etapie rekrutacji i w II etapie rekrutacji. Komisja postanowiła przyjąć 31 dzieci do Miejskiego Przedszkola nr […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki. Kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe). Kształtowanie właściwych postaw […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie III,,Tropiciele ” (5- latki)

1.Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 2.Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, rozwijanie słownika czynnego. 3.Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą,wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych. 4.Kształtowanie szeroko rozumianej kultury,w tym kultury osobistej. 5.Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 6.Utrwalenie pojęć związanych z teatrem: […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022r.w grupie II ,,Smyki” (4- latki)

1.Poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół. 2.Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami. 3.Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych. 4.Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą oraz Poniedziałkiem Wielkanocnym. 5.Poznanie symboli Świąt Wielkanocnych,zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji. 6.Poznanie pojęcia,,teatr”,poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, aktor, rekwizyty. 7.Poznanie roli aktora w teatrze […]