Dla rodziców dzieci kończących przedszkole

Prosimy o odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór dokumentów w godzinach od 8 do 15.