Informacja o strajku!

W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Oddziału ZNP poinformował Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1, że 8 kwietnia odbędzie się strajk pracowników przedszkola ( do odwołania) i w tym dniu zostaną odwołane zajęcia dydaktyczne i wszelkie prace związane z obsługą dzieci.

Jednocześnie informuję,że rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w tym dniu, dyrektor placówki zorganizuje opiekę na terenie przedszkola. Jednocześnie zwracam się z prośbą o nie przyprowadzanie dzieci w tym dniu do przedszkola i zrozumienie postulatów nauczycieli i obsługi.