Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień gr. III

  1. Wzbogacenie wiadomości na temat ptaków, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
  2. Uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej ptaków.
  3. Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami.
  4. Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, nazywanie zwierząt hodowanych na wsi, poprawne nazywanie domów zwierząt.
  5. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków proekologicznych.
  6. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

Wiersz miesiąca: ,,Kwiecień”

Kwiecień w kalendarzu

Z tego bywa znany,

Że to taki  miesiąc

Niezdecydowany.

Zwłaszcza w sprawach aury,

To znaczy pogody:

Czy lepsze są skwary,

Czy śnieg i chłody?

I dlatego właśnie

Kwiecień wciąż przeplata

Zimowe przymrozki

Z upałami lata.

Piosenki miesiąca: „Wiosna w błękitnej sukience:

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

„Święta, święta, biją dzwony”

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie
Wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie,
Wszyscy poważni są tego ranka
Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

ref.  Święta, święta biją dzwony,
Każdy dzień jak roztańczony,
Śpiewa, śpiewa każdy dzwon
bim-bam-bom, bim- bam-bom.

Szynka zerka z okrągłego półmiska, półmiska,
Tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał
Wszyscy poważni są tego ranka
Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

ref.  Święta, święta biją dzwony,
Każdy dzień jak roztańczony,
Śpiewa, śpiewa każdy dzwon
bim-bam-bom, bim- bam-bom.