Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień – gr. I

1.Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie na wiosnę (budzenie się roślin do życia).

2. Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi: nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania, wyjaśnienie znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

3.Przestrzeganie zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu.

4.Przybliżenie tradycji wielkanocnych. Zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt( pieczenie ciasta, malowanie pisanek).

5.Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.

Wiersz miesiąca : „Wiosna”

Przyszła do nas wiosna

w kolorowych kwiatach

przyleciały ptaki

z dalekiego świata.

Dobrze, że jest wiosna

wiosna cieszy nas

Słonko mocno grzeje,

na spacery czas.

Piosenka miesiąca: „W naszym ogródeczku”

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x

Raz dwa trzy.

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3x
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x

Raz dwa trzy.

Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3x
W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3x.

Raz dwa trzy.