Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na m-c kwiecień 2019 w gr IV

1.Kształtowanie świadomości ekologicznej – rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

2. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

3. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu.

4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni.

5. Kształtowanie nawyków proekologicznych; poznawanie znaczenia słów: ekolog, recykling.

6. Utrwalanie wiadomości na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

7. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu), zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.

8. Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywania masy różnych przedmiotów.

Piosenka m-ca:

„Dbajmy o przyrodę”

1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym

    jest nasza planeta – Ziemia.

    A na tej planecie mieszkają ludzie,

   zwierzęta, rośliny i drzewa.

   I od nas, ludzi zależy, czy Ziemia

   to miejsce piękne i czyste.

   Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,

   czy dobrze tu się żyje wszystkim.

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

        Żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

        Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

        i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

        Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

        niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

        i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

Parlando: Od nas tez zależy, jak będzie na Ziemi,

               choć jesteśmy mali, jak tak dużo wiemy!

               Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy!

               O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy!

              I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia

              to miejsce piękne i czyste.

              Czy słońce świeci, śpiewają ptaki

              czy dobrze żyje się tu wszystkim.

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

        Żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

        Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

        i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

        Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

        niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

        i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

Wiersz m-ca:

„Dom” I. Salach

Wiele wiosek, wiele miast

rozrzuconych w Polsce jest

takich małych, takich wielkich

bardzo pięknych miejsc,

Czy mieszkasz w Warszawie

czy też domem twoim wioska

że to właśnie nasza Polska,

Każde dziecko bardzo kocha

zamieszkania swego miejsce

domy, parki, sklepy, szkoły

i ulice te najmniejsze,

Mamę, aby kraj swój poznać

od Bałtyku, aż do Tatr

a gdy zwiedzę Polskę całą

to do domu wrócę rad.