Ogólnopolski projekt matematyczno – przyrodniczy: „LAS, DWA, TRZY – MATEMATYCZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY”. Podsumowanie realizacji projektu w I półroczu

Od września br., grupa IV zaangażowała się w udział i realizację ogólnopolskiego projektu matematyczno – przyrodniczego: „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”, który odpowiada na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN, a także stanowi innowacyjną metodę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Celem głównym projektu jest m.in.:
– promowanie edukacji w kontakcie z naturą;
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody;
– postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwość zabawy i rozwoju, a także sprzyja wykorzystywaniu wszystkich zmysłów małego człowieka.

Od września do stycznia dzieci z oddziału IV wykonały następujące zadania:
1. „Cyfry z natury” – ułożenie cyfr od 1 do 10 wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego
2. „Uczenie w terenie” – wykorzystanie potencjału terenu ogrodu przedszkolnego i przeprowadzenie dowolnej ilości zajęć matematycznych oraz przyrodniczych poza murami przedszkola
3. „Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp” – wykorzystanie ścieżki sensorycznej podczas zajęć, wykonanej z różnorodnego materiału znajdującego się w najbliższym otoczeniu dziecka
4. „Naturalny kącik matematyczny” – zaaranżowanie kącika matematycznego z użyciem materiału naturalnego
5. „Miska Cudów” – założenie i sukcesywne uzupełnianie w sali pojemnika z naturalnymi dziecięcymi „skarbami” i znaleziskami
6. „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” – wysłanie kartki pocztowej przedstawiającej miejscowość uczestników projektu z „matematycznym pozdrowieniem”
7. „Kącik przyrodniczo – badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego i aktualizowanie go zgodnie z porami roku