Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c 10.2017 gr IV

  1. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.
  2. Uświadomienie konieczności chronienie przyrody
  3. Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała
  4. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery A,a ,O,o w zabawach
  5. Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dziećmi i dorosłymi.

 

Piosenka:

Malowała jesień

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

Wiersz:

Zielone serce

Na skwerku rosło drzewko
szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało koronę.
Zielono -srebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie
przechodząc koło drzewa
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis
ukradkiem wyjął nożyk,
bo napis chciał wyskrobać
w srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku, literka po literce,
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce.