Zawiadomienie o zebraniu ogólnym.

Dzień dobry wszystkim rodzicom dzieci naszego przedszkola.

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym.  Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie dobra, liczę na zaangażowanie Państwa w życie swoich dzieci w naszej placówce.  Dzięki organowi prowadzącemu, działaniu Rady Miejskiej ( no i mojemu) droga wewnętrzna już została wykonana. Do końca września  postaramy   własnymi  siłami wykonać  bramę.

Ale na początek nowego roku szkolnego bardzo proszę w imieniu swoim, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o przybycie na zebranie ogólne w dniu 20 września na godz. 15¹º . Temat zebrania ogólnego: podsumowanie pracy rady rodziców za ubiegły rok, sprawy ubezpieczenia dzieci, informacja dyrektora  o pracy przedszkola i propozycja nadania imienia naszej placówce. Bardzo proszę u udział .