Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2020 w gr IV

  1. Poznawanie świata – nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsca ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;
  2. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;
  3. Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych;
  4. Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu;
  5. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
  6. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
  7. Rozwijanie intuicji geometrycznej ; określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury;
  8. Obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiska środowiskach (np. w lesie, na łące);
  9. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów;

Wiersz miesiąca: ,,Mój przyjaciel” B. Szelągowska

Radość wielka mnie rozpiera, gdy mam obok przyjaciela.
On uważnie mnie wysłucha, wiem, że mogę mu zaufać.
Jak nikt inny mnie rozśmieszy, w chwilach smutnych mnie pocieszy.
To on zawsze mi doradza i tajemnic mych nie zdradza.
Bez wahania mi pomoże, wtedy gdy się czuję gorzej.
I niczego się nie boję, kiedy obok niego stoję.

Piosenka m-ca: ,,Do widzenia przedszkole” (sł. Z. Holska-Albekier, muz. K. Kwiatkowska)

1. Gdy szedł wrzesień przez zielony las

W deszczu z parasolem,

Wszystkie dzieci wtedy

Pierwszy raz, witały przedszkole.

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole

przy naszej piosence witamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki misie

witamy już dzisiaj witamy!

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr

Gwiżdże już po polach.

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad

W drodze do przedszkola.

3. Już jaskółka, biało-czarny ptak

Gniazdo ma w stodole.

Wkoło zieleń. To już lata znak

Czas żegnać przedszkole.