Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień 2019 gr. II

  1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do spotkania z Mikołajem w przedszkolu.
  2. Tworzenie okazji do rozwijania swobodnej ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
  3. Poznawanie drzew iglastych występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola np. świerk, sosna.
  4. Dostrzeganie zmian w przyrodzie – powitanie nowej pory roku – zimy.
  5. Zapoznawanie z tradycjami związanym ze świętami Bożego Narodzenia – wyzwalanie nastroju radości (wigilijne spotkanie z rodzicami)

Piosenka: ,,Strojnisia choinka”

1. Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułki stoi choineczka.

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.

2. Kolory tęczowe w bombkach-latarenkach,
Choinka w koralach, strojna jak panienka.

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.

3. Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami,                                         
Strojnisia choinka słucha razem z nami.

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.

Wiersz „Choinka” M. Majchrzak

Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)
Małym córkom, (pokazać dziewczynki)
Małym synkom (pokazać chłopców)
Dużym tatom (wspięcie na palce)
Mamom bliskim (skrzyżować ręce na piersiach)
Świeć choinko, świeć nam wszystkim (rozłożenie rąk)