Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień 2019 w gr. IV

  1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
  2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, rozumienie następstw pór roku;
  3. Badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu;
  4. Spotkanie ze Świętym Mikołajem;
  5. Wprowadzanie liter: l, L; y, Y; r, R; s,S; – małych i wielkich, drukowanych i pisanych, utrwalanie poznanych liter;
  6. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;
  7. Poznawanie i utrwalanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  8. Przygotowanie spotkania wigilijnego z rodzicami, kultywowanie tradycji – śpiewanie kolęd, składanie sobie życzeń, rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich;
  9. Wzbudzanie zainteresowania literaturą, tworzenie własnych książek wymyślonych przez dzieci.

Wiersz m-ca: ,,Wieczór wigilijny” T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Piosenka m-ca: ,,Świeć gwiazdeczko”

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia
Święta historiia

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie