Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na m-c III. 2016 gr II 4 -latki

  1. Zwracanie uwagi na wartości odżywcze owoców i warzyw.
  2. Zapoznanie z piramidą żywienia (zwrócenie  uwagi dzieci  na zdrowe odżywianie) .
  3. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków przylatujących do Polski.
  4. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
  5. Zwrócenie uwagi na poprawne zachowanie się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników .                                                              Piosenka miesiąca:  Wiosna tuż, tuż

Już ozimina
szumieć zaczyna,
że nie powróci
mróz.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.

Śpiewa skowronek,
dźwięczy
jak dzwonek,
Że gniazdo ma
wśród zbóż.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.

Krążą nad domem,
boćki znajome,
Goście
zza siedmiu mórz.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.
I po tym można
od razu poznać,
że wiosna jest
tuż, tuż.

Wiersz miesiąca:

„Pierwiosnek”

Jeszcze zimno jest na dworze

Trawa jeszcze nie urosła

A ze śniegu się wychyla

Kto to taki? To pierwiosnek.

Schyla się malutka Zosia

By go zerwać do wazonu.

Na to mama „Nie! Nie wolno!

kwiatek ten jest pod ochroną”