Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na m-c maj 2019 w gr IV

  1. Utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
  2. Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.
  3. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej, rozwiązywanie prostych zadań z treścią (dodawanie w zakresie 10).
  4. Wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur, poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków w jakich żyją.
  5. Kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości, wyjaśnienie pojęć: tolerancja, akceptacja.
  6. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.
  7. Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt.
  8. Mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej.

Piosenka m-ca: ,,M jak mama, t jak tata” K. Gowik

 Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,

wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca

i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca.

    Ref.; M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

             Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!

             M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

             Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat!

Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

Wiersz m-ca: ,,Mama i tata” J. Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie