Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj 2019, grupa III

  1. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania, przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
  2. Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych, wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy.
  3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące.
  4. Utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt, utrwalanie pojęcia nazw owadów i mieszkańców łąki.
  5. Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych
  6. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.
  7. Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.
  8. Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Rodziny, zaprezentowanie krótkiego programu artystycznego, wspólne zabawy integracyjne oraz poczęstunek.

Wiersz miesiąca: ,,Maj”

Kiedy przyjdzie maj, to daję wam słowo, Wszędzie dookoła robi się majowo. W parku zakwitają majowo kasztany, Na łąkach majowo klekocą bociany. Z majowego nieba obłoki majowe Majowym deszczykiem zraszają nam głowę..

,,Mama i tata”-J.Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Piosenka miesiąca: ,,Daj mi rękę tato”

Daj mi rękę tato.
Już na dworze ciemno
a ja się nie boję 
bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów 
nic sobie nie robię
Strachy uciekają
gdy jestem przy tobie.

Ref.
Tato, tato,
jak to dobrze ,że
jesteś zawsze blisko, 
i że kochasz mnie.
Tato, tato,
nigdy nie smuć się
i pamiętaj przecież,
ja też kocham cię

Codziennie jesteśmy
na długim spacerze
Już mnie nauczyłeś 
jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze
nauczysz wszystkiego 
co mądre i dobre.
I cieszę się z tego.

Ref.

O moich marzeniach 
nie powiem nikomu 
Chciałbym mieć tatę
przez cały dzień w domu.
Żeby ważne sprawy
na później zostawił
i żeby się głośno
śmiał i ze mną bawił.