Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c maj 2020 w grupie II „Smyki”

1. Rozwijanie zainteresowań dzieci książkami

– poznawanie poszczególnych etapów powstawanie książki

– uświadomienie roli książki w życiu człowieka

– wyrabianie nawyku właściwego korzystania z książek

2. Doskonalenie mowy dziecka poprzez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Zapoznanie i nazywanie zwierząt, owadów jakie można spotkać wiosną na łące.

4. Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Wiersz do nauki

„Mama i tata” 
autor: Jadwiga Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Piosenka do nauki

Moja wesoła rodzinka”

My rodzinę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni

Ref. Mama, tata, siostra brat i ja
To mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest mój świat.

Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płacze.

Ref. Mama, tata…

Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.

Ref. Mama, tata…

Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

Ref. Mama, tata…