Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik 2020 gr III

1 .Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody , uwrażliwianie na jej piękno

2.Ksztalcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

3.Ksztaltowanie zachowań prozdrowotnych

4. Kształcenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem, przeliczaniem

5. Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorem i działalności plastycznej

6. Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole

Wiersz m-ca:

Bukieciki

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:

Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj,
w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana
Będą z listków bukieciki
złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
Tych jesiennych, tych pachnących
bukiecików

Piosenka m-ca:

 Kolorowe listki

       ( słowa- D. Jagiełło, muzyka- K. Jagiełło)  

        1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

            kolorowe listki na wietrze szumiały.

            Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło

                   szu, szu , szu wirowały w koło. / bis

         2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

             kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

             Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

                    hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis

         3. Kolorowe listki spadły już na trawę,

             kolorowe listki skończyły zabawę.

             Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,

                    cicho, sza, oczka zamykają. / bis