Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c styczeń 2019 gr IV

1.Utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem.

2. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych.

3. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat.

4. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8 – dziecko rozpoznaję i nazywa cyfrę 8.

5. Zapoznanie z literami g, G – małą i wielką, drukowaną i pisaną.

6. Wzbogacanie wiedzy na temat teatru, utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego.

7. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki.

Piosenka m- ca: ,,Sanna”

1. Zima, zima, zima

pada, pada śnieg.

Jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

2. Jaka pyszna sanna,

parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, …

3. Zasypane pola,

w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, ..

Wiersz m-ca: ,,Kocham babcię i dziadka” B. Forma:

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żarty moi mili.

Dzisiaj im życzenia składam,

By sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnie,

I wszystkiego mam już dosyć,

Dziadek mocno mnie przytuli,

O to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

Babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać- te wypieki

Najwspanialsze są na świecie.