Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c styczeń 2020 gr. IV

  1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy, przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.
  2. Zapoznanie z literą s – małą i wielką, drukowaną i pisaną, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  3. Wzbudzanie zainteresowania książką, organizowanie w sali kącika książek.
  4. Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci; słuchanie bajek, wierszy, wzbudzanie zainteresowania literaturą.
  5. Wprowadzanie znaków: równości, większości i mniejszości.
  6. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania (przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych).
  7. Wzbogacenie wiedzy na temat teatru, utrwalenie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego.
  8. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania oraz bezpiecznej zabawy podczas ferii zimowych,

Wiersz m-ca: ,,Bezpieczne zabawy” J. Knapik-Lis

Wszystkie dzieci małe, duże uwielbiają zimę białą.
Dużo śniegu, wielkie zaspy, radość i uciechę im sprawiają.
Już szykują narty, sanki, ciepłe czapki i szaliki.
Aby z górki jeździć śmiało i nie złapać żadnej grypy.
Łyżwy ostre i błyszczące szybko mkną po lodowisku.
Bardzo lubię mrozik zimą, bo zamrozi wokół wszystko.
Lecz pamiętaj – bądź ostrożny i na lodzie i na górce.
Bezpieczeństwo to postawa – wtedy jest dobra zabawa.

Piosenka m-ca: ,,Sanna” muz. M. Markowicz

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń