Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c XI 2016

  1. Kształtowanie  poczucia tożsamości narodowej poprzez wyjaśnianie pojęć: ,,Polak”, ,,Polska”, ,,język polski”.
  2. Rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym.
  3. Wzbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym – obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy, podczas spacerów, zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
  4. Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy – kolor i kształt.
  5. Tworzenie własnych prac plastycznych w oparciu o odczucia i emocje.

Piosenka miesiąca:

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
Kraczą zachrypnięte wrony,
Wszędzie zimni, mokro, smutno,
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro (2x)

Myszka w norce się schowała
Mama Smaży konfitury,
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury.
 (2x)

Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki,
Przedszkolaki wysypują,
Dla ptaków okruszki. (2x)

Wiersz miesiąca:

Co to jest Polska? – Cz. Janczarski
– Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.