Zamierzenia wychowawcze na miesiąc październik 2016 grupa IV

1.Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.

2.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie zimą.

3. Inspirowanie dzieci do aktywnego działania w sferze plastycznej w oparciu o materiał przyrodniczy.

4. Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych ( poczta). Posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania.

5. Poznanie symboliki Świąt Zmarłych. Rozumienie pojęcia mogiła oraz konieczności opiekowania się mogiłami i grobami poległych i nieznanych żołnierzy podczas wojny. Budowanie poczucia przynależności narodowej: „Jestem Polakiem. Polska to moja ojczyzna.”

Wiersz miesiąca: ” JESIENNE LIŚCIE”

Świeci słoneczko, wietrzyk powiewa,
czasami pięknie ptaszek zaśpiewa.
Liście obficie z drzewa spadają,
w barwne kobierce się układają.
Z czerwonym cieniem, rdzawe, brązowe,
złocone, bardziej lub mniej kolorowe.
Lecą w powietrzu, lekko wirują,
kształty i barwy swe pokazują.
Te najpiękniejsze my pozbieramy
i do albumu wnet powklejamy.
Potem dokładnie je opiszemy,
chętnie każdemu je pokażemy.

Piosenka miesiąca: „Malowała jesień”

muzyka i słowa Danuta i Karol Jagiełło

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo,

żółto i złociście.

Ref. La. la, la, la,la

la, la,la, la,la

na czerwono, na brązowo,

żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka

i usiadła z boku,

przyglądała się jak jesień

barwi wszystko wokół.

Ref. La, la,la,la,la

la, la,la,la,la

przyglądała się jak jesień

barwi wszystko wokół.

3. Zobaczył to wietrzyk

i pędzi po lesie,

zrywa kolorowe liście

i ze sobą niesie.

Ref. La, la,la,la,la

la,la,la,la,la,

zrywa kolorowe liście

i ze sobą niesie.