Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c X.2016 oddział II 4- latki

  1. Rozpoznawanie przez dzieci owoców krajowych i egzotycznych. Poznanie pojęć: sad, ogród. Rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia; Klasyfikowanie elementów ze względu na przeznaczenie. Tworzenie zbiorów o podobnej liczebności.
  2. Poznanie najważniejszych zasad ruchu drogowego. Odczytywanie znaczenia prostych znaków graficznych. Poznanie nazw figur geometrycznych.
  3. Wyróżnianie i nazywanie części drzewa, rozpoznawanie wybranych gatunków drzew; Poznanie wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących. Grupowanie obiektów w szeregi i dostrzeganie regularności rytmicznych. Uczenie się dbałości o środowisko przyrodnicze.
  4. Przygotowywanie dziecka do właściwego kontaktu ze światem przyrody i zwierząt; kształtowanie humanitarnej postawy wobec zwierząt i kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności.

Wiersz miesiąca: ,,Bukieciki” L. Krzemieniecka

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:

– Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj,
w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.
Będą z listków bukieciki
złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
Tych jesiennych, tych pachnących
bukiecików.

Piosenka miesiąca: ,,Jesienny kujawiaczek”

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Kujawiak, kujawiaczek…

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Kujawiak, kujawiaczek…