Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2017 – gr II

Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody;zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią one w środowisku; gromadzenie informacji na temat swojej okolicy (mieszkamy w Polsce, znamy nazwę stolicy i symbole narodowe); zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie letniego wypoczynku; rozwijanie sprawności manualnej dzieci; stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce.

Piosenka miesiąca: „Tato, już lato”
1. Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść
Już pora wstać i pobiec w świat
A tata jeszcze śpi
Chcę lody jeść, na drzewo wejść
i z góry patrzeć w dół
Zeskoczyć w piach
i chociaż raz przeskoczyć z tata rów
Ref: Tato już lato
będziemy znów jeść lody
Tato już lato
kup bilet do przygody
Tato już lato
będziemy boso chodzić
Tato już lato
już brodę zgolić czas
2. Gdy ciepły dzień, popływać chcę
Przez słomkę wodę pić
Na piasku spać i trawę rwać
Do lasu z tatą iść
Maliny jeść, jagody też
W kałuży szukać żab
Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi
Na głowę chrabąszcz spadł
Ref: Tato już lato ….

Wiersz miesiąca: H. Świąder „Pojazdy”

Rakietą polecisz w kosmos,

księżyc odwiedzić możesz

albo zobaczyć Ziemię,

jak kręci się w przestworzach.

Do Afryki, Ameryki, Azji

polecisz samolotem.

Możesz także wygodnie

okrętem przypłynąć z powrotem.

Pociągiem pędzić możesz,

gdzie tory są ułożone,

podróżując po kraju

w jedną i drugą stronę.

Samochodem jedziesz po szosie

i w mieście każdą ulicą,

możesz wybrać się także

do sąsiadów za polską granicę.