Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2016. Grupa I

  1. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer.
  2. Zapoznanie dzieci z historią św. Mikołaja.
  3. Kształtowanie postaw prospołecznych i rozwijanie zdolności empatii.
  4. Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy.
  5. Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny, organizowanie świąt o charakterze rodzinnym.
  6. Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

 

Wiersz miesiąca: ,,Mikołaj”

Dziś na Mikołaja,

Maluchy czekają,

Niespodziankę wielką,

W swojej sali mają.

Wszystkie uśmiechnięte,

Gościa chcą powitać,

Poprosić by usiadł,

O zdrowie zapytać.

 

Piosenka miesiąca: ,,To Mikołaj”

Kiedy przyjdzie sroga zima,

Śnieżek świat zasypie,

Wtedy przyjdzie gość wesoły,

Prezenty przyniesie.

Ten pan z długą siwą brodą,

Lubi radość sprawiać,

Różne piękne opowiastki,

Dzieciom opowiadać.

Ref.

To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj.

Czeka już od wczoraj,

Aby przyjść do dzieci,

Gdy gwiazdka zaświeci (2x)