Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Grudzień 2018r

1.Zapoznanie z legendami dotyczącymi pochodzenia Świętego Mikołaja.
2.Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.
3.Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów.
4.Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.
5.Poszerzenie wiadomości dotyczącyących zimy oraz określenie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
6.Poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich, oraz ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.
7.Poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.
8.Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na Święta oraz poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
9.Zabawy ruchowe o charakterze sportowym z elementami rywalizacji.
10.Zabawy wyciszające, relaksacyjne oraz terapeutyczne.

Piosenka
„Odwiedziny Świętego Mikołaja”
1.Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła, zasypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr, zimno dziś na dworze, tylko w dali słychać anie, którzy to jechać może.
Ref. To Święty Mikołaj dziś odwiedzi nas, przyniesie prezenty w ten zimowy czas.
2.Dzyń,dzyń,dzyń,dzyń,dzyń,dzyń dzwonią dzwonki sanek, zatrzymały się przed domem, ktoś wchodzi na ganek.
Słychać jużtupot nóg, drzwi się otworzyły, a w nich stanął z wielkim workiemdziadek bardzo miły.
Ref. To Święty Mikołaj….

Wiersz D. Gellner
„Prezent dla Mikołaja”

Ja się tak bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja. Zrobię mu szalik piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe.
I żeby nie zmarł w szyję i uszy, gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty-tak rzadko ktoś mu robi prezenty.