Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2020r.w grupie I

  1. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi,opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  2. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem.
  3. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, mróz.
  4. Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
  5. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Wiersz miesiąca: ,, Zima” W. Zechenter

Wesoło idzie na spacer zima,

za rączki małe bałwanki trzyma,

gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,

aby na sankach śmiały się dzieci.

Piosenka miesiąca : ,, Mikołaj ”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

Bo gdzieś zgubił saneczki

W tę mroźną pogodę.

Hu hu ha, tra la la

co to za Mikołaj /x2

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku

A prezenty dziś wiezie

Dzieciom w bagażniku.

Hu hu ha, tra la la

Co to za Mikołaj /x2