Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad 2018r. w grupie II, 4-latków

1.Wzmacnianie więzi rodzinnych, nabywanie szacunku do wszystkich członków rodziny oraz zachęcanie do przyjmowania i wypełniania obowiązków domowych.
2.Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla późnej jesieni oraz poznanie roli wody w życiu człowieka.
3.Kształtowanie świadomości przynależności narodowej: ” Mówimy po polsku, jesteśmy Polakami”.
4.Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wskazania na zachowanie higieny, dobre odżywianie, uprawianie sportu oraz przebywanie na świeżym powietrzu.

Piosenka miesiące „Lubię pomagać”
sł. i muz. B. Forma

1. Składam ubrania,ustawiam buty
i z rodzicami robię zakupy.

Ref.: Chociaż jestem mały,
O porządek dbam,
zabawki w pokoju
zawsze sprzątam sam (2x)

2. W pracach domowych
pomagam mamie,
a to niełatwe przecież zadanie.

Ref.: Chociaż jestem mały…

3. Wychodzę chętnie,
zimą czy latem,
na spacer z pieskiem
i starszym bratem

Ref.: Chociaż jestem mały…

Wiersz miesiąca „Katechizm polskiego dziecka”
autor Wł. Bełza

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie.