Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad w grupie IV

1.Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
2.Kształcenie umiejętności zespołowego grania na instrumentach perkusyjnych.
3.Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
4.zaznajomienie z symbolami narodowymi.
5.Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
6.Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
7.Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego..
8.Utrwalenie zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.

Wiersz miesiąca
„Katechizm polskiego dziecka”
( Władysław Bełza)

Kto ty jesteś?
– Polak mały
Jaki znak twój?
– Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi!
W jakim kraju?
– W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną!
Czym zdobyta?
– Krwią i blizną!
Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze!
A w co wierzysz?
– W Polskę wierze!
Czym ty dla niej?
= wdzięczne dziecię!
Coś jej winien?
– Oddać życie!

Piosenka miesiąca
” Polska”
1
.Czy to noc, czy to dzień
w kraju naszym pięknie jest.
Już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
i wzlatuje ponad chmury.
Ref.
Boi to nasz kraj,
nasza Ojczyzna.
językiem mym-
piękna polszczyzna.
/Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkał tutaj/bis
2.

Jezior blask, morza szum,
wszystko dla mnie piękne jest
w ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
każdym latem wita nas,
wiatr kołysze białe chmury
Ref.
Bo to nasz kraj……