Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj w grupie V

1.Rozbudzanie zainteresowania kulturą wybranych państw Unii Europejskiej.
2.Kształtowanie poczucia przynależności narodowej,a zarazem wspólnoty z mieszkańcami Unii Europejskiej.
3.Poszerzenie wiedzy o zwierzętach i roślinach środowiska łąkowego.
4.Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierzàt chronionych.
5.Poznanie ròżnych sposobòw okazywania uczucia miłości i szacunku.
6.Poszerzenie wiedzy na temat życia zwierząt egzotycznych.
7.Ksztaltowanie inwencji twórczej podczas tworczości plastycznej inspirowanej przyrodą.
8.Zabawy wyciszajàce, relaksacyjne-eliminowanie złych emocji podczas zabaw.

Wiersz miesiàca”-Dla mamy i taty”
Moja mamo ukochana życzę Ci uśmiechów z rana, aby tata w Twoich oczach
widział to, żeś jest urocza.
Tacie życzyć by siè zdało-by mu nic nie brakowało:zdrowia,szczęścia no i kasy
niechaj ma na wszystkie czasy.

Piosenka”Uśmiechnij siè”

1.Uśmiechnij się kochana mamo
najlepsza z wszystkich mam.
Przytule się do Ciebie mocno
i sto całusòw dam

Ref.Kochana mamo dziś dla Ciebie
świeci słoneczko, szumią drzewa.
W ogrodzie rosną piękne kwiaty
wesoło śpiewa ptak.
Kochana mamo dziś dla Ciebie
narysowałam złotà rybkè
niech spełni wszystkie twe życzenia-mamusiu żyj sto lat.

2.Uśmiechnij siè kochany tato
zmèczony jesteś wiem.
Więc weź mnie proszę na kolana a ja przytulè siè.

Ref.Kochany tato dziś dla Ciebie
świeci słoneczko, szumią drzewa.
W ogrodzie rosną piękne kwiaty
wesoło śpiewa ptak.
Kochany tato dziś dla Ciebie narysowałem złotà rybkę
niech spełni wszystkie Twe życzenia-Tatusiu żyj sto lat.