Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec gr. 3

  1. Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent.
  2. Zdobywanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego, zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych.
  3. Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
  4. Utrwalenie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta.
  5. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
  6. Zapoznanie z ludowymi zwyczajami pożegnania zimy, utrwalenie nazw pór roku.
  7. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzi wiosną.

Wiersz ,, Czekam na wiosnę”

Dość mam sanek, nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać,
w berka sobie grać!
Dość mam chlapy i roztopów,
szarych, smutnych dni.
Przybądź wiosno, jak najprędzej,
rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, proszę cię!

Piosenka miesiąca: „Marzec czarodziej”

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku.
Och, ten Marzec Czarodziej!


Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki
Och, ten Marzec Czarodziej!