Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c marzec 2019 gr IV

  1. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
  2. Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, rozpoznawanie znaków synoptycznych.
  3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,w zakresie 6, w zakresie 10.
  4. Poznawanie i nazywanie małych i wielkich liter, rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów.
  5. Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.
  6. Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, utrwalanie liczb i znaków: +, -, =, >,<.

Wiersz m-ca:

,,Pokaż, pokaż marcu, co tam mieszasz w garcu”  E. Stadtmüller

– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Mieszam śniegi, mieszam deszcze,
więc na świecie zimno jeszcze.
Szarobure dni,
a wiosenka śpi.
– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Chociaż chłodno jest na razie,
już na wierzbach kwitną bazie,
słońce uśmiech śle.
Wiosno, pospiesz się!
– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Już dokoła pachnie wiosną,
a mnie w garncu kwiatki rosną
oraz kiełki zbóż,
kwiecień już tuż-tuż.

Piosenka m-ca:

,,Żartowniś marzec” K. Gownik,

Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe

a ubrania ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie. 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos!

              Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

              Kap, kap, kap, kap- deszcz. Ciap, ciap, ciap, ciap- śnieg

              Puk, puk, puk, puk- grad, uuuuu- wiatr!

Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek,

przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek!

Marzec skoczył hop, pod chmury i mówi do cioci:

 Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

 Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci,

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!