Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec- gr II

  1. Rozumienie przez dzieci znaczenia higieny w życiu człowieka; samodzielne i prawidłowe korzystanie z przyborów higienicznych;
  2. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków przylatujących do Polski;
  3. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
  4. Rozpoznawanie pierwszych, wiosennych kwiatów i wyróżnianie części roślin;
  5. Wskazywanie zbiorników wodnych na mapie i globusie; badanie właściwości wody; wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

Wiersz miesiąca:

W MARCU

Irena Suchorzewska

Raz śnieg pada,

A raz deszczyk.

Na jeziorze

Lód już trzeszczy.

Błękit nieba

Lśni w kałuży

Bałwan w słońcu

Oczy mruży:

– Koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

– To nie dzwonek,

To skowronek!

Piosenka miesiąca:

MARZEC

Ludwik Wiszniewski

Wybiegł zając z lasu, szukał oziminy,

Spotkał się ze sroczką:

„Jakie masz nowiny?”

– „Przyszedł dzisiaj marzec,

w białych chmurek tłumie,

chce pogodą rządzić,

choć rządzić nie umie!

Pomaga mu zima

i wiosenka młoda.

Rano deszcz ze śniegiem,

w południe pogoda.

Nocą szczypie mrozik,

że trudno wytrzymać.

Sama teraz nie wiem,

wiosna to, czy zima?”