Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiac Marzec 2017r.gr.IV

1.Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami:filmową i rysunkową.
2.Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
3.Wzbogacanie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
4.Uwrażliwienie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
5.Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.(roczny plan)
6.Zachęcanie dzieci do wystèpów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.(roczny plan)
7.Zwrocenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie-pierwsze znaki wiosny oraz zmian atmosferycznych.
8.Zabawy inegracyjne i wyciszajace pomagajace w radzeniu sobie z emocjami(roczny plan).

Piosenka
„Maszeruje Wiosna”
1.Tam daleko,gdzie wysoka sosna,maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini,sznurowane butki
i jeden warkoczyk krotki.

Ref.Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocà głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi,zielenieje świat.
2.Nosi Wiosna dzinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,a z nich każdy jest zielony.
Ref.Maszeruje wiosna,,,,,,
3.Wiosno,Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.
Ref.Maszeruje Wiosna,,,,,

Wiersz B.Forma „Wiosenne podarki”

Wxzesnym rankiem po cichutku,
wiosna przyszła pomalutku.
Ciepłe dzionki zamówiła,
świeżą zieleń rozrzuciła.

Wiosno,Wiosno, zostań z nami,
pokryj wkoło świat kwiatami.
Zaproś słonko, by przybyło
jasno wszystkim zaświeciło.
Z pierwszych kwiatów zrób bukiecik, bardzo proszą wszystkie dzieci