Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV 6-latków na miesiąc czerwiec 2017r.

1.Kształtowanie postawy poszanowania praw wszystkich ludzi i dzieci na całym świecie.
2.Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie podczas: gier, zabaw zespołowych i rozwiązywania problemów.
3.Wzbogacenie wiadomości na temat życia wybranych „mieszkańców łąk” (żaba,mrówka, pająk).
4.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w czasie wakacji.

Wiersz miesiąca: „Idziemy do szkoły” Irena Landau

Idziemy do szkoły, do jasnych klas
Każdy radosny, każdy wesoły
Nauka czeka nas.
I książka ta prawdziwa,
Mądrą literką nas woła.
Zeszyt, pióro, ołówek nas wzywa,
Wzywa nas szkoła.

I znów tu małe dzieci,
Na tych krzesełkach usiądą.
Czas im przyjemnie zleci,
Wesoło bawić się będą.
A my wspominać będziemy
Nasze kochane przedszkole,
Bo już naprawdę idziemy,
Na szóstkę uczyć się w szkole.

Piosenka miesiąca: „Złap lato” – muzyka i słowa Michał Witecki

W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat.