Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c marzec 2021 r. w gr. V

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, p, P, w, W.
  2. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenie cyfry 7 i 8 i znaku minus, stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry.
  3. Rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania, kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń.
  4. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym.
  5. Rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych.
  6. Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa.

Piosenka miesiąca: „Maszeruje wiosna

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna…

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna…

Wiersz miesiąca: „W marcu

Kroplami deszczu lipa płacze
nad drogą pełną kałuż błota.
Z chmur leci drobny, mokry maczek.
Pod rękę z wiatrem chodzi słota.

Nad rzeką wierzby chylą głowy
wsłuchane w poszum mętnej wody.
Dumają o czymś w dzień marcowy,
okryte płaszczem niepogody.