Zamierzenia dydaktyczno_wychowawcze na miesiąc styczeń 2018

1.Poznanie sposobów i przyrządów wykorzystywanych do mierzenia czasu.
2.Utrwalenie nazw tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu.
3.Poznanie tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie.
4.Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny.
5.Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy.
6.Zabawy relaksacyjne,wyciszające i integrujące.
7. Zabawy terapeutyczne; scenki dramowe pozwalające przełamać nieśmiałość i nabyć odporność emocjonalną przed występem publicznym i na forum grupy.

WIERSZ MIESIĄCA
Marcin Brykczyński_”Wierszyk dla babci i dziadka”

Kochani,dziś okazja rzadka,
mamy Dzień Babci i Dziadka.
Jak wiecie,jest jest ich razem czworo.
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata.
A wasza mama bez swych lalek,
d łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się dziećmi swoich dzieci.
I myślą, widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać,
czym są dla dziadków ich wnuczęta.
I pięknej szansy nie przegapcie:
Kochajcie dziadków swych i babcie.

PIOSENKA
„Kochamy Was”

1.Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie,
ile babć i dziadków jest na całym świecie?
Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają,
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Ref.Kochamy was, kochamy całym sercem
i radości chcemy dać wam jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne:
żyj babuniu,żyj dziadziuniu latek sto!

2.Babcia bardzo często mamę zastępuje
zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy,
babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

Ref.Kochamy was…..

3.Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają.
Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy,
głośno teraz podziękować chcemy wam

Ref.Kochamy was…..