Zebranie ogólne dla rodziców

Ogłoszenie

W dniu 17 września o godz. 15¹­­°  (poniedziałek) odbędzie się zebranie ogólne dla wszystkich rodziców. Ze względu na ważność spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego przedszkola, bardzo prosimy o przyjście.

Porządek zebrania:

1. Prezentacja kadry pedagogicznej.

2. Informacja o zadaniach Rocznego Planu Pracy Przedszkola.

3. Plan Pracy Rady Rodziców, sprawozdanie skarbnika za rok szkolny 2017/2018.

4. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców – wybór przewodniczącego Rady Rodziców.

5. 5 minutowe wystąpienia przedstawicieli firm ubezpieczeniowych z ofertami.

6. Sprawy różne – informacje, odpowiedzi na pytania rodziców.

Przewidywany czas spotkania ok. 50 minut.

Z poważaniem Dyrektor,  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.