Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień Oddział I

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

2.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych.

3. Komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się przeżyciami.

4. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań – uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość.

5. Rozwijanie zainteresowania przyrodą – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.

Wiersz miesiąca

Trzylatku” I. Salach

Mój mały trzylatku

Usiądź z nami w kole

pani ci pokaże

twoje przedszkole

W szatni schowaj butki

a zabawki w sali

W umywalni powieś ręcznik

Zuch jesteś – choć mały!

Piosenka miesiąca

Krasnoludki” ( autor nieznany )

My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa!

Pod grzybkami nasze budki, hopsasa, hopsasa!

Jemy mrówki żabie łapki, oj, tak, tak! oj, tak, tak!

A na głowach krasne czapki, to nasz znak! to nasz znak!

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy: trututu! trututu!

Gdy ktoś senny, to uśpimy : lulu lu, lulu lu

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, oj, oj, oj! oj, oj, oj!

To zapłacze niezabudka, oj, oj,oj! oj, oj, oj!