Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc wrzesień 2018 r. w grupie II

1.Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy z rówieśnikami, wdrażanie do budowania pozytywnych relacji w grupie.
2.Poznawanie tradycyjnych zabaw ruchowych.Rozumienie wybranych znaków i symboli w stworzonym kontrakcie grupowym
3.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.Zaznajomienie z numerem alarmowym 112.
4.Dostrzeganie zmian w przyrodzie w okresie jesieni.Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania darów jesieni według ustalonego kryterium.

WIERSZ MIESIĄCA: „JESIEŃ” B. Kołodziejski

Drzewom we włosy dmucha wiatr,
a deszczyk kropi kap,kap, kap.
Krople kapią równiuteńko,
szepcą cicho mój maleńki.
Śpij już, śpij,
leci listek,leci przez świat,
gdzieś tam na ziemię cicho spadł.
Leci drugi, leci trzeci,
biegną zbierać listki dzieci
i z uśmiechem wszystkie liście
układają w piękne kiście.

PIOSENKA MIESIĄCA: ” NA SKRZYŻOWANIU” ( sł. i muz. B. Forma)

1. Zielone światło jak liść zielone,
teraz przejść mogę na drugą stronę,
i trzymam mocno mamę za rękę,
nucąc wesoło swoją piosenkę.

Ref:Światła drogowe znaki nam dają,
światła drogowe do nas mrugają,
i teraz głośno powiem wam:
nigdy przez ulicę nie przechodzę sam.

2. Czerwone światło, jak mak czerwone.
Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.
Cierpliwie czekam i mamy rękę,
wciąż mocno trzymam nucąc piosenkę.