Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Wrzesień 2019r w grupie V

1.Tworzenie sytuacji sprzyjających adaptacji poznania siebie i poczuciu bezpieczeństwa.
2.Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych( złość, radość smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie)
a)Wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach np:rozstaniu się z rodzicami, przegranej grze itp.
3.Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka
4.Rozumienie konieczności przestrzegania określonych zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu
5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego- utrwalenie znajomości bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
6.Poznanie znaków drogowych i ich kształtu, wyglądu i znaczenia.
7.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku.
8.Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy.
9.Zabawy z elementami rywalizacji;kształtujące odporność emocjonalną.

Wiersz miesiąca
Natalia Usenko”WIERSZ PRZEDSZKOLAKA”

Rano idę do przedszkola!
Zawsze kapcie zmieniam w szatni i do sali szybko pędzę
bo nie lubię być ostatni!
W sali mnóstwo jest zabawek, papier, kredki…..A w łazience mam swój ręcznik i szczoteczkę
-Zęby myje tu i ręce.!
Bawię się na placu zabaw, jem w jadalni podwieczorek
Oooo….już przyszła po mnie mama!
Hura!Biegnę po swój worek

Piosenka-„PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”

1.Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą, wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem
a po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam
przedszkole domem drugim jest.

2.Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref.Ja chodzę …..

3.Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref.Ja chodzę…..